Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

GC SPORTSWEAR OY
New Wave Finland
Kastarintie 25
35990 KOLHO

Yhteyshenkilö rekisteriasioissa

Jonna Pesonen
Jonna.pesonen@gcsuomi.fi
040 515 9235

Rekisterin nimi

GC SPORTSWEAR OY #työvaatehaaste-markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin:

  • Analysointiin ja profilointiin
  • GC SPORTSWEAR OY:n Cottover-tuotemerkinmarkkinoinnin suuntaamiseen liittyen kampanjaan #työvaatehaaste.

Rekisteröitävät tiedot

Henkilörekisteriin voidaan merkitä seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot rekisteröidyistä:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Paikkakunta
  • Yritys
  • Uutiskirjeen tilaajien lukutiedot ja sivustokäyttäytyminen
  • Analyysi ja profiilitiedot

Henkilörekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan GC SPORTSWEAR OY:n lisätiedonpyyntilomakkeesta.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Poikkeus tietojen käsittely Google Forms ja Google Drive -palvelussa, jossa rekisteritietoja kerätään. Google Inc. voi tallentaa käyttöehtojensa mukaisesti tallennettuja tietoja EU:n ulkopuoliseen datakeskukseen. Palvelun käyttö perustuu henkilötietolain 22 § mukaisesti palveluntoimittajan Safe Harbor -sertifikaattiin.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja lähetettävä allekirjoitettuna yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Yhden tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.

Rekisteröidyllä on lisäksi henkilötietolain 29 §:n mukaisesti oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Kirjallinen korjauspyyntö on lähetettävä yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Yhteyshenkilömme vastaa viimeistään kahden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa rekisteröidyn vaatimuksesta tai kampanjan loppumisen vuoksi.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. GC SPORTSWEAR OY:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Kielto-oikeus

Lisätiedonpyyntilomakkeen tarkoitus on kerätä Cottover-tuotemerkistä kiinnostuneita henkilöitä rekisteriin, joten lomakkeen täyttämällä käyttäjä suostuu siihen, että tietoja käytetään markkinointiin. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten erillisellä pyynnöllä yhteystiedoissa mainitulle henkilölle.

Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietojasi lähtökohtaisesti niin kauan kuin kampanja kestää. Saatamme tietyissä tapauksissa poistaa käyttäjätilejä, jotka ovat olleet pitkään epäaktiivisina tai tavoittamattomissa.

Sivuston cottover.tyovaatehaaste.fi kävijäseuranta

Tällä verkkosivustolla käytetään käyttäjäseurannassa Google Analytics -ohjelmistoa, jonka tarjoaa Google Inc. (myöhemmin ”Google”). Seurantaohjelman javascript-koodi ajetaan palvelussa jokaisella sivulatauksella. Google Analytics yksilöi käyttäjän ns. evästeillä (engl. cookies), jotka ovat selaimen koneellesi tallentamia tekstitiedostoja. Sivuston käyttöä koskevat tiedot välitetään ja säilytetään Googlen palvelimilla mm. Yhdysvalloissa. käyttää tätä tietoa koostaakseen verkkosivuston käytöstä raportteja, joita käytetään kävijämäärätilastointiin ja palvelun parantamista varten.

Evästeillä kerätty käyttäjätieto on anonyymia. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön valitsemalla selaimensa asetuksista evästeiden estämisen. Tällöin käyttäjä ei välttämättä voi käyttää hyväksi kaikkia sivuston toiminnallisuuksia. Käyttämällä näitä verkkosivuja käyttäjä hyväksyy Googlen tiedonkeruun yllä mainittuihin käyttötarkoituksiin.

Edellä mainittujen käyttäjäseurannan ohjelmistojen lisäksi sivustolla voi olla käytössä muitakin käyttäjäseurannan ohjelmistoja. Näiden ohjelmistojen käyttöjaksot eivät tyypillisesti ole jatkuvia ja monissa tapauksissa niiden luonne on testata ohjelmistoa yrityksen muihin tarpeisiin kuin hyödyntää ohjelmistoja varsinaiseen sivuston kävijöiden analysoimiseen.

Käyttäjäseurannan ohjelmistot voivat tallentaa yksityiskohtaisempaa kävijätietoa kuin yllä mainittu Google Analytics. Kerättyjä kävijätietoja ei kuitenkaan lähtökohtaisesti voida tunnistaa kävijää tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi. Ohjelmistoja voidaan käyttää esimerkiksi määriteltyjen käyttäytymissääntöjen mukaan personoidun sisällön esittämiseen tai hiiren liikkeiden tunnistamiseen sivustolla.

Google Analytics kerää tietoa myös kävijöiden kiinnostuksen kohteista sen perusteella millaisilla sivustoilla kävijän selain on käynyt Google Display Network -verkostossa sekä tämän datan perusteella arvioi kävijän demografiatietoja. Google Analyticsiin kertyy vain anonyymia tietoa kävijäryhmien oletetuista kiinnostuksen kohteista sekä kävijäryhmien oletetuista demografiatiedoista. Tietoa vierailluista sivustoista tai yksittäisistä kävijöistä ei kerätä.

Annamme tarkempia tietoja kulloinkin käytössä olevista ohjelmistoista ja niiden tallentamasta tiedosta pyydettäessä. Suurin osa ohjelmistoista on myös mahdollista tunnistaa sivuston lähdekoodista.

Lisätietoja Googlen analytiikkaseurannasta Googlen tietosuojasivulta. Google Analytics -seurannan voi estää: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout